نقش و فعالیت های یک دانش آموز در سرزمین زریاد

بعد از تعیین سطح و عقد قرارداد حضوری در دفاتر زریاد، شما رسماً شهروند زریاد می شوید و تمامی امکانات سرزمین زریاد در اختیار شما خواهد بود.

سرزمین زریاد، صحنه ی یک بازی استراتژیک است که در ابتدا به صورت فردی و در مراحل بالاتر به صورت گروهی در این بازی، ایفای نقش خواهید کرد و مهارت فکر کردن و تحلیل مسائل برایتان به یک عادت تبدیل می شود و رفتار خلاقانه در انجام کارهای روزانه شما نفوذ خواهد کرد.

در هر مرحله، شما باید پروژه ها و ماموریت هایی که دریافت می نمایید را به خوبی انجام دهید و امتیازاتی به دست آورید. نتایج بازی در قالب امتیاز در پروفایل شما ظاهر می گردد و شما باید آن امتیازات را به سکه های زریاد  تبدیل نمایید تا سیستم زریاد، سکه های شما را خریداری کند و به صورت پول نقد به حساب شما واریز نماید. خواهید دید که نتایج این بازی به صورت کاملاً واقعی به شما تعلق خواهد گرفت.

نقش پدر و نقش مادر، هر کدام می توانند تا ۱۰ درصد افزونگی امتیاز برای شما ایجاد کند.

نقش های غیر پدر و مادر، تا ۳٪ افزونگی دارند. نقش عمو با نقش دایی یا نقش خاله یا عمه کاملاً مساوی است. نقش پدربزرگ و مادربزرگ هم همینطور هستند و ۳٪، ارزش افزوده به امتیازات دانش آموز اضافه می کنند.

تبصره های مدار: هر بزرگسال می تواند همزمان که نقش عمو را برای یک دانش آموز دارد، نقش دایی یا پدر را برای دانش آموز دیگری، ایفا کند. البته تمامی احتمالات ممکن هم در نظر گرفته شده است، اگر پدر نبود، اگر خاله نداشته باشد یا با پدربزرگ ارتباط نداشته باشد و اگر… اگر…. اگر…. اگرهای دیگری که در نظرسنجی ها و هم افزایی ها مطرح می شدند.

ماموریت های داوطلبانه و ماموریت های فوری:

تصور کنید که از مدرسه بازگشته اید و می خواهید سری به سرزمین زریاد بزنید، گوشی تلفن همراه را بر می دارید و سفارش ماموریت کاری می دهید. بله درست شنیدید، شما در شغل خودتان، یعنی شغل دانش آموزی، سفارش ماموریت کار می دهید. یک پروژه به سمت شما می آید. محتوای این پروژه ها را شما تعیین می کنید، اما به یاد داشته باشید که هوش مرکزی سرزمین زریاد مراقب فعالیت های شماست و شما باید ماموریت ها را طوری سفارش بدهید که میان تمام درس های شما تعادل برقرار باشد. . مثلاً اگر ماموریت های شما در درس های ریاضی و فارسی تکمیل شده باشد، شا باید به درس علم بپردازید و اجازه ندهید که تعادل علمی شما به هم بخورد.

 

درآمد شما به صورت واحدهای امتیاز خواهد بود و هنوز نمی توانید سکه های زریاد را به دست بیاورید زیرا سکه های زریاد فقط در صورتی به شما تعلق می گیرند که در یک گروه (تعاونی) فعالیت کنید. پس فعلاً واحدهای امتیاز را ذخیره کنید تا به حدی برسد که مجوز تشکیل گروه (تعاونی) برای شما صادر گردد.

تعادل امتیازات علمی:

در سرزمین زریاد، رعایت تعادل امتیازات علمی از نکات بسیار حساس و ظریف است.
به طور مثال، اگر امتیاز علمی شما در درسماده ی ریاضی فاصله ی زیادی با امتیاز علمی شما در درسماده ی ادبیات فارسی پیدا کند و از نسبت ثابتی که در قوانین زریاد تعیین شده است، خارج شود، شما “اخطار عدم تعادل” دریافت می کنید و باید تعادل را برقرار کنید. این کار سختی نیست ولی بسیار اهمیت دارد. نباید اجازه بدهید از موعد اخطار بگذرد و یا اخطارها روی هم انباشته شود، زیرا این خودش موجب “اخطار بی مسئولیتی” می گردد.

در مراحل بالاتر که شما گروه ها را تشکیل می دهید، پروژه ها سنگین تر می شوند و البته در آن مراحل شما می توانید از اعضای گروه هم کمک بگیرید و پروژه را انجام دهید. می توانید بخش هایی از پروژه را به دیگر اعضا پاس بدهید. البته همه ی این کارها دارای شرایط و حساب و کتاب خاصی هستند.

از مدار خویشاوندی خودتان کمک بگیرید و امتیازات خود را چند برابر کنید:

 

شما می توانید، هر مقدار واحد امتیاز که به دست می آورید را در مدار خویشاوندی خود به گردش در می آورید و آن را چند برابر کنید. افرادی که در مدار خویشاوندی شما قرار می گیرند، در نقش هواداران شما خواهند بود.

هر دانش آموز، در مدار خویشاوندی خود، مجاز است که ۱۰ نفر را در نقش های مختلف جانمایی کند. یک نفر در نقش پدر، یک نفر در نقش مادر و نفرات بعدی را در نقش عمو و دایی و خاله و عمه و پدربزرگ و مادربزرگ.

در پروفایل دانش آموزی، یک اپلیکیشن جداگانه قرار داده شده است. آن را برای هریک از خویشاوندان، ارسال کنید تا این اپلیکیشن را روی موبایل های خود نصب کنند. این اپلیکیشن تنها یک کار را انجام می دهد آن هم نمایش هفتگی اعلان های مثبت دانش آموز است. در انتهای هر هفته، هر امتیازی که دانش آموز کسب می کند، در پیامی به صورت خودکار به تک تک این افراد ارسال می شود و آنها با تایید این پیام که به نوعی امضای ایشان محسوب می شود، باعث می شوند تا امتیاز دانش آموز چند درصد بالا برود. آنها می توانند تنظیم کنند که این پیام ها را به صورت روزانه دریافت نمایند و یا چند روز یکبار و شاید هم به صورت هفتگی. در کل فرقی نمی کند و ارزش افزوده ی یکسانی به امتیازهای شما تعلق خواهد گرفت.

نقش پدر و نقش مادر، هر کدام می توانند تا ۱۰ درصد افزونگی امتیاز برای شما ایجاد کند.

اما نقش های غیر پدر و مادر، فقط تا ۳% افزونگی دارند. نقش عمو با نقش دایی یا نقش خاله یا عمه کاملاً مساوی است. نقش پدربزرگ و مادربزرگ هم همینطور هستند و ۳%، ارزش افزوده به امتیازات دانش آموز اضافه می کنند.

تبصره های مدار: هر بزرگسال می تواند همزمان که نقش عمو را برای یک دانش آموز دارد، نقش دایی یا پدر را برای دانش آموز دیگری، ایفا کند. و البته تمامی احتمالات ممکن هم در نظر گرفته شده است، اگر پدر نبود، اگر خاله نداشته باشد یا با پدربزرگ ارتباط نداشته باشد و اگر… اگر…. اگر…. اگرهای دیگری که در نظرسنجی ها و هم افزایی ها مطرح می شدند.

آیا اسناد با ارزش علمی، ورزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری دارید؟

یک تقدیرنامۀ فرهنگی یا یک مدال ورزشی و یا یک لوح تقدیر که در مسابقات علمی دریافت کرده اید را به سرزمین زریاد بیاورید تا به ارزش بالای این دستاورد بزرگ پی ببرید. در سرزمین زریاد، این قبیل دستاوردها همانند یک سند رسمی است و امکان ارزشگذاری بر روی آن وجود دارد. کافیست که تصویری از این رویداد را در فضای کاربری خود ارسال نمایید تا یکی از مدیران سرزمین زریاد، آن را ارزشگذاری نماید.

این ارزشگذاری برای دیگر رویدادهایی که شما در آن فعالیت دارید نیز وجود خواهد داشت. اگر شما عضو یک جمعیت یا گروه علمی، فرهنگی و یا ورزشی باشید، کارت عضویت رسمی در آن جمعیت، می تواند به عنوان یک سند ارزشمند برای شما محسوب گردد. به طور مثال ممکن است شما عضو گروه سرود مدرسه ی خودتان باشید و یا عضو شورا یا حتی کتابخانه و هر تشکل دیگری که در مدرسه شما رسمیت دارد. این نشان می دهد که شما انسانی فعال و ارزش آفرین هستید.

سندهای مورد قبول زریاد تنوع بیشتری دارند که در مراحل و سطوح کاربری مختلف به شما معرفی می شوند.

یک گروه تجاری بسازید یا در یک گروه تجاری عضو شوید.

گروه تجاری یا تعاونی های اقتصادی، اوج منابع امتیازآور سرزمین زریاد هستند. هنگامی که شما در قالب یک گروه فعالیت کنید، همه چیز به واقعیت نزدیکتر می شود و در این مرحله است که شما با امتیازهای بزرگ تر و سکه های بیشتر زریاد روبرو خواهید شد.

در بازی سرزمین زریاد، به سطحی از کاربری خواهید رسید که دیگر به تنهایی و با امتیاز های خودتان قادر نخواهید بود که جلوتر بروید و برای گذر از این مراحل، باید با دوستانی که به آنها اعتماد و نزدیکی دارید، گروه قدرتمندی تشکیل دهید و با اتحاد و هم افزایی، قلعه ی محکم خود را بنا کنید.

قلعه ای که با کمک گروه دوستان خود، در سرزمین زریاد می سازید، همانند ساختمان یک شرکت و یا یک تعاونی است و دارای اعتبار واقعی می باشد. شما در این تعاونی که ساخته اید، کل امتیاز های خود را سرمایه گذاری می کنید.

مجموع امتیازهای اعضای تعاونی، اعتبار کلی آن تعاونی را تشکیل می دهد. تصور کنید که تاکنون امتیاز کلی شما ۱۰هزار واحد بوده است و به یک باره در یک تعاونی قرار می گیرید که امتیاز شما را به ۱۴۰هزار واحد می رساند. محال است که به تنهایی بتوانید این همه امتیاز جمع کنید.

این سهام تعاونی است که به شما تعلق گرفته است. تبریک می گوییم، حالا که یک سهامدار هستید، می توانید رشد سریعتری بکنید و نتیجه زحمات خود را واقعی تر و قابل لمس تر کنید.

حالا که در یک تعاونی هستید می توانید پروژه های بزرگتری را سفارش دهید. پروژه هایی که به هیچ عنوان به یک فرد تنها داده نمی شود و مخصوص یک گروه است. پروژه بزرگ تر یعنی امتیاز بیشتر و این یعنی ثروت بیشتر و صعود به مراحل بالاتر.

تا کنون پروژه هایی با کمتر از ۲۰۰ واحد امتیاز را می گرفتید و الان در قالب گروه می توانید پروژه هایی با ۵۰۰۰ واحد امتیاز بگیرید. این اصلاً قابل مقایسه با کار و فعالیت فردی و تنهایی نیست. البته این پروژه ها آسان هم نیستند ولی نگران نباشید، هر پروژه ای که گروه سفارش می دهد همه باهم آن را انجام می دهید و از عهده ی آن بر خواهید آمد.

رتبه و سطح گروه:

گروه (تعاونی) دارای درجه ی ارزشگذاری است. درجه ی ۳ پایین ترین درجه برای یک گروه می باشد و همه ی گروه ها در آغاز راه، درجه ی ۳ هستند. بالاترین درجه نیز درجه ی ۱ می باشد.
گروهی که درجه ی بالاتری دارد می تواند پروژه های بزرگ تری را سفارش دهد و سود بیشتری را عاید اعضای خود کند.

برای ارتقای گروه باید به حد نصاب های خاصی که از قبل در قوانین تعاونی ها تصویب شده اند برسید و شرایط خاصی را فراهم نمایید.

۱.یکی از این شرایط؛ حد نصاب در امتیازهای اجتماعی، مهارتی، علمی و کارگروهی است و البته تعادل در این امتیاز ها.

۲.شرط دیگر تکمیل امتیاز های اسنادی است، یعنی شما در تعاونی خودتان باید چندین سند معتبر داشته باشید.

در مورد اسناد معتبر که قبلاً توضیحاتی داده شد. شاید لازم باشد در فعالیت های فرهنگی و یا مسابقات علمی یا حتی ورزشی شرکت کنید و اسناد با ارزش و معتبری را در دست داشته باشید تا بتوانید درجه ی تعاونی را بدون دردسر ارتقا دهید. مهم نیست کدام یک از اعضای گروه این اسناد معتبر را در چه زمینه ای کسب کرده  است، مثلاً یکی از اعضا در فعالیت هنری و عضو دیگر در فعالیت ورزشی موفق به ایجاد سند برای گروه می شود.

روند سفارش پروژه در گروه:

تمام اعضا باید با یکدیگر هماهنگ کنند که در چه ساعتی پروژه را سفارش دهند. و اصلاً موضوع پروژه چه باشد؟ در لحظه ی سفارش پروژه باید همه حضور داشته باشند و برگه سفارش آنلاین را امضا کنند. اینکه چطور می خواهید با دیگر اعضا هماهنگ شوید مربوط به خودتان است. شاید در حیاط مدرسه همه ی اعضای گروه همدیگر را ببینند و هماهنگ کنند، شاید هم تلفنی و یا با هر وسیله ی دیگری که در دنیای واقعی دارید این هماهنگ سازی را انجام دهید. فراموش نکنید که بخشی قابل توجهی از زندگی در سرزمین زریاد با زندگی در دنیای واقعی گره خورده است.

انجام پروژه های گروهی آداب و رسوم و تشریفات اداری و قانونی خاصی دارد که در پروژه های انفرادی دیده نمی شود، علت این تشریفات خاص، حق و حقوقی است که دیگر شرکای تعاونی دارند و باید برای هر کاری، ایشان را نیز در جریان قرار دهید. البته کماکان می توانید پروژه های انفرادی را هم سفارش دهید، اما خب در نظر داشته باشید که سود کمی از پروژه های انفرادی حاصل می گردد.

راستی آزمایی پروژۀ انجام شده:

یکی از مواردی که خیلی مهم است راستی آزمایی پروژۀ انجام شده است. به این معنی که پس از انجام موفقیت آمیز پروژه، هوش مرکزیِ سرزمین زریاد به عنوان کارفرمای پروژه، از اعضای تعاونی شما سوالاتی می پرسد. این سوالات به صورت غافلگیرانه است و برای هر یک از اعضا متفاوت است. باید تک تک اعضا، بر پروژه ی انجام شده مسلط باشند.
در صورتی که هوش مرکزی تشخیص دهد که اعضای تعاونی شما، بر پروژه ی انجام شده، مسلط نیستند. صلاحیت پروژه را سلب می کند و امتیاز حاصل از پروژه را از تعاونی شما استرداد می کند. یعنی امتیاز حاصل شده را پس می گیرد و انگار نه انگار که پروژه ای انجام داده اید.
برای اینکه این اتفاق برای شما نیفتد، می بایست وقتی پروژه ای را انجام می دهید، بلافاصله از تسلط تمامی اعضا به ابعاد پروژه مطمئن شوید.

تبدیل واحدهای امتیاز به سکه ی زریاد:

هیجان انگیزترین روز زندگی در سرزمین زریاد، دقیقاً روزی است که می خواهید درخواست تبدیل ارز بدهید و حاصل فعالیت های فردی و یا  گروهی را به پول نقد و سرمایه مالی تبدیل کنید.

درخواست تبدیل واحدهای امتیاز به سکه های زریاد در هر لحظه ای می تواند صورت بگیرد. در حالت تبدیل فردی، کافیست شما دکمه ی درخواست تبدیل ارز را بزنید تا همه امتیازهای شما در بورس تبدیل سکه ی زریاد قرار بگیرد. اما در حالت تبدیل امتیازات تعاونی، موضوع کمی پیچیده تر می شود و تابع قوانین خاصی قرار می گیرد.

برای تبدیل امتیازات تعاونی به سکه های زریاد، باید تمامی اعضا هماهنگ باشند و درخواست تبدیل را امضا کنند. همچنین تمامی شرایط، از جمله تعادل در امتیاز های گروه و همچنین حد نصاب تبدیل برقرار باشد. فراموش نکنید که حداقل ۷۰٪ اعضا باید امضا کنند. فقط کسانی حق امضا دارند که دارای تعادل امتیاز علمی باشند. یعنی اگر یک گروه ۱۰ نفر عضو دارد و ۴ نفر از آنها تعادل امتیاز علمی ندارند، امضای درخواست تبدیل برای تمام اعضای گروه مسدود خواهد بود. می بینید که انجام این کار، چقدر به همگرایی اعضا نیاز دارد و به این ترتیب معنای واقعی کار گروهی را درک خواهید کرد.

نکته مهم دیگر اینکه؛ قیمت سکه ها به نسبت واحد امتیاز، متغیر است و به پارامترهای متعددی وابسته است. یکی از پارامترها، قیمت آن روز سکه در سرزمین زریاد است که وابسته به فعالیت های کل جمعیت سرزمین زریاد و همچنین میزان ارزشمندی تمامی تعاونی های سرزمین زریاد می باشد. این قیمت به صورت لحظه ای در بورس زریاد، اعلام می گردد و همه ی گروه ها می توانند آن را ببینند. ممکن است امروز در برابر ۲۰ هزار واحد امتیاز، ۶۰۰ سکه بگیرید و در روز دیگری در برابر همان مقدار امتیاز، ۵۷۰ سکه بگیرید. مهمترین پارامتر ارزش امتیاز در برابر سکه این است که در هفته ی ابتدایی ماه، این کار را انجام دهید. در هر ماه چهار بار تبدیل سکه خواهیم داشت، یعنی هر هفته یکبار. دقت کنید که هرچقدر به هفته های پایانی ماه نزدیک شوید، ارزش سکه ها پایین تر می آید. اگر تا آخرین روز ماه، تبدیل سکه ها را انجام ندهید، به صورت سیستماتیک این تبدیل صورت می گیرد و شما به کمترین مقدار سکه دست پیدا خواهید کرد.

حالا بدترین حالت این است که امروز قیمت سکه در بالاترین وضعیت مطلوب باشد، ولی تعداد امضاها برای تبدیل آماده نباشد. آن روز تازه متوجه می شوید که رسیدگی به تمامی اعضای گروه چقدر اهمیت دارد و فعالیت ضعیف یک عضو چگونه به تمام تعاونی خسارت می زند.

به هر ترتیب؛ تا آخرین روز هر ماه فرصت دارید تا امتیازها را به سکه تبدیل کنید. در غیر اینصورت، هوش مرکزی سامانه به صورت خودکار و در آخرین روز ماه، خودش تبدیل را برای شما انجام خواهد داد. البته همانطور که گفته شد، این کمی ناخوشایند است زیرا آخرین روز ماه، به دلیل بالا رفتن تعداد تبدیل ها در کل سرزمین زریاد، ارزش هر سکه در پایین ترین حالت خود در آن ماه قرار خواهد گرفت. این یعنی اگر شما به هر دلیلی نتوانید بهترین تصمیم را بگیرید، دنیای پیرامون، برای شما کمترین ها را رقم خواهد زد.

تعادل امتیاز در گروه:

همانطور که تعادل امتیاز برای یک شهروند زریاد به صورت انفرادی اهمیت دارد، برای گروه نیز اهمیت بیشتری دارد.
هر بار که گروه قصد دارد یک پروژه بگیرد، اولین شرطی که هوش مرکزی سرزمین، چک می کند، شرط تعادل امتیاز علمی، مهارتی، اقتصادی و اجتماعی گروه است. بنابراین اگر به طور مثال در گروه خودتان میزان امتیاز علمی درسماده­ی هوش اجتماعی در حد پایینی قرار دارد و دردسرساز شده است، می بایست یا تمامی اعضا تلاش کنند و امتیاز علمی این درسماده را ارتقا دهند و یا اینکه از گروهی (تعاونی) که در مدرسه ی آنها باشد و امتیاز درسماده ی هوش اجتماعی آن بالا باشد درخواست همکاری مستشاری در حل بحران امتیاز در این درسماده نمایند. البته برای این کار باید بیرون از سامانه (در دنیای واقعی) هماهنگی لازم را به عمل آورند و با آن تعاونی وارد مذاکره شوند. عبور از بحران امتیاز حتی برای یک درسماده ی خاص، مستلزم صرف هزینه و واگذاری مقداری از ذخایر مالی گروه خواهد بود. برای همین قبل از اینکه بحران به وجود بیاید می بایست آن را پیش بینی و از وقوع آن جلوگیری نمایید. برای پیش بینی بحران، به مرور زمان آموزش هایی خواهید دید و حسابی ورزیده خواهید شد.

شناسایی و رفع نقاط ضعف گروه:

گفتیم که قبل از اینکه تعاونی وارد بحران شود، باید احتمال ورود به بحران را پیش بینی کنید، ممکن است به هم خوردن تعادل گروه، به دلیل ضعف یکی از اعضا در یک درسماده ی خاص باشد. در چنین حالاتی، می بایست دیگر اعضای گروه به او کمک کنند تا در آن درسماده، ارتقای لازم را حاصل نماید.
اما گاهی اوقات یک عضو کم کار و تنبل موجب اختلال در گروه می شود. اگر یکی از اعضا با تنبلی و یا کم کاری خود باعث افت گروه (تعاونی) شود و به کمک های دیگر اعضای گروه توجه نکرده و سعی در بهبود خود و تعاونی نکند، دیگر اعضا می توانند او را استیضاح کنند و به او اخطار دهند. حتی در مواردی خاص و پس از چندین اخطار، می توانند او را از گروه اخراج نمایند.
اخراج از یک تعاونی با تشریفات خاص و با تصفیه کامل سهام صورت می گیرد. تمامی امتیازات مربوط به گروه از فرد اخراج شده سلب می شود و باید بلافاصله در گروه دیگری عضو شود و یا خودش یک گروه تشکیل دهد. این فرد یاد می گیرد که مسئولیت پذیر باشد و منافع اعضای دیگر را همچون منافع خودش محترم بشمارد.

کمی درباره ی قوانین گروه بدانید:

پرداخت مالیات گروه (تعاونی) یکی از قوانینی است که باید مراقب آن باشید. تعاونی همانقدر که سود آور است، به همان اندازه مشمول مالیات هم هست. ۱۰٪ از سکه های به دست آمده در گروه، به مالیات سرزمین زریاد تعلق می گیرد.

جاجایی در تعاونی ها:

تعاونی که در روزهای نخست و در مراحل اول تشکیل می دهید تعاونی های عمومی هستند و در سالهای بالاتر، افراد باید تعاونی های تخصصی را تشکیل دهند. بنابراین افراد یک تعاونی لزوماً تا ابد در همان تعاونی نخواهند بود و پس از مدتی فعالیت و با مشخص شدن استعدادها، توانمندی ها و علاقه مندی های ایشان توسط هوش مصنوعی سرزمین زریاد، به سمت تعاونی های جدیدی که تخصصی تر هستند، جابجا می شوند و این به نوعی ارتقا درجه و دقیق تر شدن هدف نهایی شما در مراحل تحصیل می باشد.

هر فرد که از تعاونی جدا می شود میزان دقیق و کاملاً مشخصی از سهام تعاونی را به صورت سکه، به خود اختصاص می دهد و از تعاونی خارج می نماید. بدیهی است که این سکه ها در تعاونی جدید و به عنوان سرمایه ی آورده ی او محسوب خواهد شد.
مقدار سهام هر یک از اعضای تعاونی، در طول حیات تعاونی، به دقت محاسبه می شود و این وابسته به میزان فعالیت های آن هاست. به هیچ عنوان سهام تعاونی به نسبت مساوی بین اعضا توزیع نخواهد شد، مگر اینکه فعالیت های ثبت شده ی آن ها در طول عمر آن تعاونی، کاملاً همسان باشد.

اگر بخواهید از گروه خودتان به گروه دیگری بروید باید تشریفات اداری انجام دهید و با تصفیه حساب کامل، امضای موافقت دیگر اعضا را بگیرید و نیز باید هزینه ها و عوارض و مالیات های جابجایی را پرداخت کنید.

جامعه و سرزمین:

وقتی گروه(تعاونی) شما بتواند سطح ۲ را کسب کند. در سرزمین زریاد پروژه هایی به شما داده می شود که الهام گرفته از جامعه ی واقعی است. این پروژه ها با هدف ارتقای دید شما و شناخت شما نسبت به جامعه ی واقعی پیرامون شماست.
شاید با ارزش ترین و ماندگارترین دستاوردهای شما از این منبع باشد. رویدادهایی که از این منبع، پیش روی شما قرار می گیرد، از جنس احساس و دید شماست و بر مهارت های فردی و اجتماعی شما اثر می گذارد.

این نوع از پروژه ها علاوه بر امتیاز، فواید دیگری هم برای گروه شما دارد. به طوریکه نتیجه ی پروژه هرچه که باشد، برای گروه شما یک سند معتبر محسوب می شود و در قسمت اسناد معتبر تعاونی شما ثبت می گردد و برای ارتقای درجه گروه می توانید از آن بهره ببرید.