سیاست‌های کلان شرکت زریاد

به منظور حصول اطمینان از تحقق ماموریت و چشم انداز شرکت زریاد، خط مشی سازمان به شرح زیر اطلاع‌رسانی می‌گردد:

بر آورده ساختن کلیه الزامات سازمانی و قوانین و مقررات ملی و بین المللی مرتبط با فعالیت ها و خدمات سازمان .

بهبود مستمر و مداوم اثر بخشی نظام آموزشی در بستر نرم‌افزار

ایجاد منافع ذینفعان و افزایش سطح رضایت آن ها از طریق به کارگیری کلیه قابلیت‌ها و شایستگی‌های سازمان و تعامل سازنده با رقبا

استقرار بسترهاي لازم براي گردش و به اشتراك‌گذاري دانش، اطلاعات و فرصت‌هاي يادگيري و بهره‌برداری از ايده‌ها و خلاقيت‌هاي كاركنان در تعيين و اجراي برنامه‌هاي سازمان

حفظ بقای خود در گرو جلب اعتماد وحفظ روابط بلند مدت و عميق با مشتريانمان مي‌دانيم، لذا ارج نهادن مشتریان بخش جدانشدنی از سیاست‌های شرکت است.

توسعه فناوری، بهبود فرآیندها و خدمات مرتبط با کاهش و کنترل ریسک‌های موجود و بهره‌برداری از رویکرد آینده‌پژوهی .

ما منافع و حقوق نسل‌های حال و آینده را در کلیه فعالیت‌هایمان در نظر می‌گیریم و ضمن احترام به آن خود را متعهد به رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی مرتبط با کسب و کارمان می‌دانیم و با برقراری روابط مبتنی بر اعتماد با نهادهای قانونی و اجتماعی، آنها را از فعالیت‌ها، برنامه‌ها و عملکردمان آگاه می‌سازیم و بسترهای لازم به منظور تعمیق این روابط و بهره‌مندی از ایده‌ها و نوآوری‌هایشان را فراهم می ‌نماییم.

بهره‌برداری از رویکردهای استاندارد و ترجمه آنها به الگوریتم‌های نرم‌افزاری در سطوح درون سازمانی، ملی و بین‌المللی تضمین دیگری دال بر موفقیت آتی زریاد خواهد بود.

استانداردهایی همچون ISIRI 10000، ISIRI 10335، ISIRI 13540 در سطح ملی نمونه‌هایی از رویکردهای بهره‌برداری شده در مدیریت اثربخش فرایندهای شرکت می‌باشد.

استانداردهایی همچون ISO 9001،ISO 10668 ، ISO 31000 در سطح بین‌المللی نمونه‌هایی از رویکردهای بهره‌برداری شده در مدیریت اثربخش فرایندهای شرکت می‌باشد.