تاریخچه

از سال ۱۳۹۰ جمعی از متخصصان و صاحب نظران حوزه های مختلف علوم همچون IT، اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی و متخصصان حوزه کودک و نوجوان در کنار کارشناسان مجرب آموزش و پرورش گرد هم آمدند تا بتوانند طرحی در اندازند و پروژه ای را بیافرینند که به یکی از مهمترین نیازهای میهن عزیزمان ایران جامعه عمل بپوشانند. این گروهِ دوستان هدفشان ارائه راهکاری در پیشبرد نظام آموزشی کشور بود.

برای تحقق این هدف زمانی بالغ بر ۵ سال را جهت تحقیقات جامع در اقصی نقاط کشور و در بین جامعه دانش آموزان، والدین، اصحاب مدرسه و آموزش و پرورش کشور صرف کردند که دامنه ی این تحقیقات به کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و شرق دور نیز کشیده شد. سیستم های آموزشی متنوع و جذابی با رویکردهای متفاوت در حال اجرا بودند اما هر یک از آنها عاملی بازدارنده داشتند که برای استفاده دانش آموزان ایرانی کارایی خود را از دست می دادند. بنابراین تیم زریاد تصمیم گرفت پاسخ به عمیق ترین نیازهای شناسایی شده را در بستر جدیدترین تکنولوژی روز جهان طراحی نموده و در اختیار جامعه ی آموزشی کشور قرار دهد.

از حدود یک سال پیش با چرخشی که در دیدگاه ها و اهداف شرکت زریاد حاصل آمد تصمیم گرفته شد که این خدمات آموزشی طراحی شده در خدمت هدفی بزرگتر از آنچه تا به حال دنبال آن بودند قرار گیرد. پس از چالش های بسیار «بورسیه شغلی دانش آموزی زریاد» را طراحی و رسیدن به آن را سرلوحه ی تمامی اهداف و فعالیت های خود قرار دادند.

بورسیه شغلی دانش آموزی زریاد که در حال حاضر در خدمت جامعه ی دانش آموزی کشور می باشد با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و بیمه های مطرح و خوش نام طرف قرارداد زریاد در حال اجراست.

باشد که تلاش های شبانه روزی و دغدغه های موجود گروه زریاد، نور امیدی را در دل آنانی که آینده ای روشن، شاد، واقعی و زیبا را خواستارند بتاباند.