درباره زریاد

در باره زریاد

ما قدم به قدم با برنامه ای اجرایی و عملیاتی دانش آموز را تا رسیدن به شغل مورد علاقه اش در بلندمدت همراهی می کنیم و در این راه ، ساز و برگ لازم برای زمان فارغ التحصیلی او را مهیا می نماییم.

شرکت مهارت پیشه گان خلاق زریاد (سهامی خاص)، یک شرکت خصوصی است که تمرکز پژوهش های طولانی مدت خود را بر محور آموزش مهارت های اجتماعی و مالی و کسب و کار و زندگی قرار داده است.
ما اعتقاد داریم که زیرساخت امنیت شغلی هر فرد، می تواند در دوران امن و بلندمدت دانش آموزی تشکیل شود و در دوران تحصیل در دانشگاه تکمیل گردد. این زیرساخت، علاوه بر دانش آکادمیک و تخصصی، شامل سرمایه ی مالی، کیفیت احساسات درونی فرد و در آخر توانمندی رویارویی با اجتماع و بازار کار می باشد.
مجموعه ی زریاد، در راستای این هدف کلی و در مسیر این رسالت بزرگ ملی، دستاوردهای ارزشمندی را حاصل نموده است که هر یک به تنهایی، پروژه ای گرانبها هستند و اجماع این دستاوردها، امکان رسیدن به آن هدف بزرگ را میسر نموده است. تصمیم نهایی این شرکت بر آن شد تا اقدام به طراحی و ساخت یک زیست بوم مجازی، با برند «زریاد» بنماید و مهندسی امنیت شغلی را برای هر فرد در بعد مجازی وی طراحی و به بعد واقعی او الحاق نماید.