برگزاری همایش آشنایی با سواد اقتصادی برای مدیران مدارس منطقه 3 شهر تهران با همکاری شرکت زریاد

در تاریخ 6 بهمن 97 مدیریت محترم اداره آموزش و پرورش منطقه 3 شهر تهران با همکاری شرکت زریاد همایش سواد اقتصادی را برای مدیران مدارس برگزار نمودند. در طی این همایش استاد حسام زند حسامی از اعضای هیت علمی دانشگاه کار آفرینی جهت آشنایی مدعوین ارایه مطلب نمودن که با استقبال زیاد حضار همراه شد .