نشست مدیران شرکت زریاد و مجتمع آموزشی سوده جهت نهایی سازی پیش نویس قرارداد همکاری

زریاد-مدرسه سوده

طی نشستی که بین مدیران ارشد دو ساختار شرکت زریاد و مجتمع آموزشی سوده در تاریخ 1 اسفند 97 در محل مجتمع واقع در منطقه 2 شهر تهران صورت گرفت، پیش نویس قرارداد همکاری در پیاده سازی طرح بورسیه شغلی دانش آموزی نهایی شد. براساس این قرارداد هر دو ساختار در راستای تأمین نیازهای دانش آموزان و خانواده هایشان قرار همکاری گذاشتند. در ادامه تاریخی جهت نهایی نمودن قرارداد اعلام و طی مراسمی قرارداد به امضای مدیران عامل رسانده می شود.