برگزاری دوره نقشه راه کارآفرینی، ایجاد و مدیریت کسب و کارهای کوچک

این دوره در بهار سال 1398 به اهتمام نیروهای متخصص زریاد (مجری انحصاری طرح بورسیه شغلی و مهارتی دانش آموزی) و با همکاری آموزش و پرورش و تدریس استاد گرانقدر دکتر سید علیرضا فیض بخش (استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف) به مدت 30 ساعت طی آزمون 4 گزینه ای برگزار گردید که با استقبال 250542 نفر از فرهنگیان عزیز کشورمان مواجه گردید.

هدف از برگزاری این دوره آموزش کارآفرینی با استفاده از سبک های روز دنیا با توجه به اصولی از قبیل ارزش آفرینی، مشارکت گرایی، پشتکار و … بود که با توجه به وضعیت کنونی کشور بسیار مفید و قابل بهره برداری است.

سبک آموزشی به کار رفته در این دوره توسط دکتر فیض بخش به گونه ای بود که علاوه بر یادگیری و درک عمیق روش ها منجر به تغییر مدل ذهنی ارزش آفرینی و یادگیری سبک های جدید رشد و افزایش درآمد از طریق کارآفرینی شد.