عقد قرارداد همکاری شرکت زریاد و مجتمع آموزشی پیشاهنگ از مجموعه مدارس سپیدار

این قرار داد در تاریخ چهارشنبه 24 بهمن 97 با هدف دسترسی و به‌ کارگیری دانش و فناوری روزآمد در اجرای پروژه بورسیه شغلی دانش آموزان بین مدیران دو ساختار در محل مجتمع آموزشی پیشاهنگ واقع در منطقه یک شهر تهران منعقد شد. بر اساس این قرار داد دانش آموزان مجتمع آموزشی پیشاهنگ به وسیله شرکت زریاد تحت پوشش بورسیه شغلی دانش آموزان قرار گرفتند. با این عمل آرامش و اطمینان خانواده ها نسبت به تامین آینده شغلی فرزندانشان با کیفیت مناسب تامین خواهد شد.