برگزار همایش آشنایی با مفاهیم کارآفرینی برای دانش آموزان متوسطه منطقه 18 شهر تهران با همکاری شرکت زریاد

شرکت زریاد جهت آشنایی دانش آموزان ، معلمان و مشاوران با مفاهیم پایه کارآفرینی همایش مشترکی را با اداره آموزش و پرورش منطقه 18 شهر تهران برای دانش آموزان پایه 12 منطقه در طی دو روز 13 و 15 بهمن ماه 97 برگزار نمود. در طی این همایش دو روزه با حضور اساتید صاحب نظر مطالب مفیدی برای دانش آموزان پایه 12 ارایه شد.