برگزاری همایش آشنایی با سواد اقتصادی برای مدیران مدارس منطقه 5 شهر تهران با همکاری شرکت زریاد

در تاریخ 24 آذر 97 مدیریت محترم اداره آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران با همکاری شرکت زریاد همایش سواد اقتصادی را برای مدیران مدارس برگزار نمودند. در طی این همایش اساتید هیت علمی دانشگاه کارآفرینی دانشگاه تهران جهت آشنایی مدعوین ارایه مطلب نمودن که با استقبال زیاد حضار همراه شد .