امضاء توافقنامه شرکت بیمه پاسارگاد و شرکت مهارت پیشگان خلاق زریاد

عنوان یک از بهترین راه حل های تامین سرمایه شروع به کار در این پروژه عظیم ملی شناخته شد.
شرکت معظم بیمه پاسارگاد که در بین تمامی شرکت های بیمه ای سردمدار صدور و پاسخ به تعهدات خود در زمینه بیمه های عمر شناخته میشود، دست یاری زریاد را در انجام این رسالت بزرگ ملی به گرمی فشرد و با تمام توان اجرائی خود، همکاری موثر خویش را در اجرائی نمودن طرح ملی پروژه بورسیه شغلی دانش آموزی زریاد اعلام نمود.
نتیجه این همراهی و همکاری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ به صورت رسمی و در قالب یک توافقنامه حقوقی که مابین شرکت بیمه پاسارگاد و شرکت مهارت پیشه گان خلاق زریاد توسط جناب آقای بهروز نیرومند راد، مدیر محترم بیمه های عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد و جناب آقای امیر رضا حاجی محمد جعفری، رئیس هیئت مدیره زریاد به مرحله توشیح رسید، روندی عملیاتی و اجرائی به خود گرفت و این شروعی دوباره برای ارائه خدمات بیمه ای به اقشاری خاص توسط شرکت بیمه پاسارگاد و همچنین شروع راهی بس عظیم و گرانسنگ برای شرکت مهارت پیشه گان خلاق زریاد خواهد بود.